Proces komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy

Autor

  • Aleksandra Friedberg Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.220

Słowa kluczowe:

sprzężenie zwrotne, luka informacyjna, zarządzanie

Abstrakt

Komunikowanie jest istotnym procesem w każdej organizacji i na każdym poziomie. Urząd czy przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez systemu komunikacji, gdyż nie istnieje wówczas możliwość oddziaływania grup na jednostki ani jednostek na grupy. Sprawny system komunikacji umożliwia prawidłowe rozdzielenie funkcji decyzyjnych w organizacji. Komunikowanie w organizacji jest związane z podstawowymi funkcjami zarządzania. W niniejszym artykule omówiono proces komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, modele komunikowania oraz przedstawiono rolę i funkcje komunikacji w zarządzaniu.

Bibliografia

Dobek-Ostrowska, B. (2004). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Astrum.

Domachowski, W. (1991). Interakcyjny model funkcjonowania społecznego. Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Gamble, T.K., Gamble, M. (1987). Communication Works. New York: Springer.

Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków: PWN.

Guetzkow, H. (1965). Communications in organizations. Chicago.

Masłyk-Musiał, E. (1975). System informacji w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wrocław.

Ober, J. (2013). Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie, 65.

Ober, J. (2007). Informacja i komunikacja w zarządzaniu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Potocki, A., Winkler, R., Żbikowska, A. (2003). Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Robbins, S.P. (2000). Zasady zachowania w organizacji. Poznań.

Shuter, R. (1979). Understanding misunderstandings: Exploring interpersonal Communications. New York.

Stankiewicz, J. (2006). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.

Stoner, J.A.F., Wankel, C. (1992). Kierowanie. Warszawa: PWE.

Szewczyk, A. (2004). Informacja – dobra lub zła nowina. Szczecin: Wydawnictwo Hogben, Uniwersytet Szczeciński.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Friedberg, A. (2019). Proces komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 151–158. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.220

Numer

Dział

Nauki o zarządzaniu i jakości. Ekonomia i finanse