Informacje dla autorów

Jeżeli jesteście Państwo zaintersowani zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma, rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Aby w pełni korzystać z systemu, Autor (i Recenzent) musi być zalogowany, zanim rozpocznie proces zgłaszania artykułu do wydania (recenzji artykułu). Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

Zakładanie kont dla nowych użytkowników-autorów następuje przez administratora systemu, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i nadesłanie go do wydawcy Zeszytów Naukowych GSW, na adres e-mail: wydawnictwo@gsw.gda.pl.