Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej (ISSN 2300-9055) ukazują się od 2005 roku (początkowo pn. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji). Od tomu 14 ukazują się w dwóch wersjach: książkowej (drukowanej), będącej wersją pierwotną (referencyjną) oraz elektronicznej, przez publiczne udostępnianie artykułów (skompletowanych w jeden tom, jak w wersji książkowej) tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (tzw. "otwarty dostęp gratis"). Od 2019 roku są rocznikiem.

Tytuł czasopisma w tłumaczeniu na język angielski: Scientific Papers of the Gdańsk School of Higher Education.

Historia czasopisma (czcionka wytłuszczona — stan aktualny)

 1. 2005 (tom 1): tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, półrocznik, ISBN 83-89762-03-X, w formie książkowej (drukowanej) w rozmiarze A5 (14,8x21 cm)
 2. 2006 (tom 2): ISBN 83-89762-04-8, ISSN 1896-2505
 3. 2006-2009 (tom 3-9): ISSN 1896-2505
 4. 2010 i nast. (tom 10 i nast.): zmiana częstotliwości wydania: rocznik
 5. 2012 (tom 12): zmiana tytułu czasopisma: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN 1896-2505
 6. 2013 (tom 13): zmiana: ISSN 2300-9055
 7. 2014 i nast. (tom 14 i nast.): w formie książkowej (drukowanej) w rozmiarze B5 (17x24 cm), wydruk czarno-biały oraz w formie elektronicznej
 8. 2018 i nast.: zmiana częstotliwości wydania: kwartalnik
 9. 2019 i nast.: zmiana częstotliwości wydania: rocznik
 10. Ostatni wydany numer: 4(21), 2018 r.

Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. 2013: 1 pkt — część B wykazu czasopism naukowych (poz. 2525), komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.12.2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej uzyskały punktację po raz pierwszy).
 2. 2014: 1 pkt — część B wykazu czasopism naukowych (poz. 2483), komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.
 3. 2015 i lata kolejne: 5 pkt — część B wykazu czasopism naukowych (poz. 2967), komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.01.2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016.