O czasopiśmie

"Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej" (ISSN 2300-9055) ukazują się od 2005 roku (początkowo pn. "Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji"). Od tomu 14 ukazują się w dwóch wersjach: książkowej (drukowanej), będącej wersją pierwotną (referencyjną) oraz elektronicznej przez publiczne udostępnianie artykułów (skompletowanych w jeden tom, jak w wersji książkowej) tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (tzw. "otwarty dostęp gratis"). Od 2019 roku są rocznikiem.

Pełna historia czasopisma: https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/ZNGSW/announcement/view/4

Tytuł czasopisma w tłumaczeniu na język angielski: Scientific Papers of the Gdańsk School of Higher Education.

Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wpis archiwalny):

  1. 2013: 1 pkt — część B wykazu czasopism naukowych (poz. 2525), komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.12.2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej uzyskały punktację po raz pierwszy).
  2. 2014: 1 pkt — część B wykazu czasopism naukowych (poz. 2483), komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.
  3. 2015 i lata kolejne: 5 pkt — część B wykazu czasopism naukowych (poz. 2967), komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.01.2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016.