Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy Pracowników bibliotek do włączenia strony czasopisma do ich systemów bibliotecznych.