Kontakt

Gdańska Szkoła Wyższa
Wydawnictwo GSW
ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk

Główna osoba do kontaktu

Tomasz Mikołajczewski
Telefon 583050812

Wsparcie techniczne

Redaktor naczelny