Zespół redakcyjny

Redakcja "Nauka i Społeczeństwo"

Redaktor naczelny

dr Mirosław Borkowski, prof. GSW
ORCID 0000-0001-5456-7377

Zastępcy Redaktora naczelnego

 1. dr hab. Janusz Gierszewski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Rada Naukowa czasopisma

 1. Borkowski Mirosław dr (Gdańsk)
 2. Boyko Taras dr nauk tech. prof. (Politechnika Lwowska)  
 3. Cimek Gracjan dr hab. (Gdynia)
 4. Dąbrowski Przemysław prof. dr hab. (Słupsk)
 5. Gierszewski Janusz dr hab. (Słupsk)
 6. Jurczak Dariusz dr (Olsztyn)
 7. Kierończyk Przemysław dr (GSW)
 8. Krysiewicz Andrzej dr (GSW)
 9. Lymar Andriey dr (Gdańsk)
 10. Mikołajczewska Wioleta dr inż. (GSW)
 11. Paslavskyi Mykhailo dr (Lwów)
 12. Powałowski Andrzej prof. dr hab. (GSW)
 13. Ruda Mariia dr. prof.  (Politechnika Lwowska)
 14. Wasiuta Olga dr hab. (Kraków)
 15. Wermke Michael prof. dr. (Uniwersytet Friedricha Schillera w Jena, Niemcy)
 16. Woźniak Robert prof. dr hab. (Szczecin)

Archiwalny skład redakcji czasopisma (do 30.06.2022): https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/NiS/announcement/view/3