Skład redakcji "Nauka i Społeczeństwo" do 30.06.2022

2022-07-21
Skład redakcji "Nauka i Społeczeństwo" do 30.06.2022 Redaktor naczelny

dr Mirosław Borkowski, prof. GSW
ORCID 0000-0001-5456-7377

Zastępcy Redaktora naczelnego
 1. dr hab. Nadieżda Cygankowa (Państwowy Uniwersytet Rolniczy Sankt Petersburg, Rosja)
 2. dr hab. Janusz Gierszewski (Akademia Pomorska w Słupsku)
 3. dr hab. Witalij Morozow (Państwowy Uniwersytet Rolniczy Sankt Petersburg, Rosja)
Rada Naukowa czasopisma
 1. Archipowa Natalia – prof. (Moskwa)
 2. Bobryk Adam – dr hab. (Siedlce)
 3. Borkowski Mirosław – dr (Gdańsk)
 4. Cimek Gracjan – dr hab. AMW (Gdynia)
 5. Dąbrowski Przemysław – prof. dr hab. (Słupsk)
 6. Gierszewski Janusz – dr hab. (Słupsk)
 7. Cygankowa Nadieżda – dr hab. (St. Petersburg)
 8. Jurczak Dariusz – dr (Olsztyn)
 9. Juśkiewicz-Swaczyna Barbara – dr (Olsztyn)
 10. Kibysh Anatolii – dr (Polesk/St. Petersburg)
 11. Kierończyk Przemysław – dr (GSW)
 12. Krysiewicz Andrzej – dr (GSW)
 13. Lymar Andriey – dr (WSSE Gdańsk)
 14. Mikołajczewska Wioleta – dr inż. (GSW)
 15. Morozow Witalij – dr (Moskwa)
 16. Paslavskyi Mykhailo – dr (Lwów)
 17. Pierzchała Kazimierz – dr hab. (Lublin)
 18. Piwowarski Juliusz – dr hab. (Kraków)
 19. Powałowski Andrzej – prof. dr hab. (GSW)
 20. Rożkow Aleksandr – dr (Polesk/St. Petersburg)
 21. Tamarskaja Nina – dr hab. (Moskwa)
 22. Wasiuta Olga – dr hab. (Kraków)
 23. Woźniak Robert – prof. dr hab. (Szczecin)