O czasopiśmie

Tytuł

Nauka i Społeczeństwo.
Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych

ISSN

  • ISSN online 2719-9142

Wydawca

  • Wydział Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
  • przy współpracy: Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR"

Publikujemy artykuły naukowe, materiały źródłowe, sprawozdania i relacje z konferencji i spotkań naukowych. Przyjmujemy do druku teksty oryginalne, nigdzie niepublikowane. Publikujemy w językach:

  • polskim
  • rosyjskim
  • angielskim

Częstotliwość ukazywania się

Dwa razy w roku (półrocznik)