Aktualny numer

Tom 4 (2021): Tom 3-4
Opublikowane: 2021-05-25

Other

Articles

Wyświetl wszystkie wydania

Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy

ISSN druk 2657-5922, ISSN on-line 2657-7674
Rocznik, język publikacji: angielski
Wydawca / Redakcja: Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Redaktor naczelny: Adam Cenian

Czasopismo ukazuje się w dwóch wersjach: papierowej (wersja referencyjna) i elektronicznej pod następującymi adresami:

W wersji elektronicznej czasopisma każdy artykuł dostępny jest publicznie (bez ograniczeń w dostępie) w formacie PDF oraz posiada numer DOI.

Obszary tematyczne: energia z biomasy, odpadów, biogazu, energia słoneczna, energia geotermalna, zrównoważona generacja energii elektrycznej i ciepła, pompy ciepła, niskotemperaturowe sieci ciepłownicze, efektywność energetyczna, systemy zarządzania energią, magazyny energii, aspekty środowiskowe, prawo ochrony środowiska.