Kontakt

Redakcja Eco-Energetics
Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk
Poland

Główna osoba do kontaktu

Adam Cenian (Editor in Chief)

Wsparcie techniczne

Tomasz Mikołajczewski
Telefon 58 305 08 11, 12