O czasopiśmie

Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy

ISSN druk 2657-5922, ISSN on-line 2657-7674
Rocznik, język publikacji: angielski

Czasopismo ukazuje się w dwóch wersjach: papierowej (wersja referencyjna) i elektronicznej pod następującymi adresami:

W wersji elektronicznej czasopisma każdy artykuł dostępny jest publicznie (bez ograniczeń w dostępie) w formacie PDF oraz posiada numer DOI.

Obszary tematyczne

 • energia z biomasy, odpadów, biogazu
 • energia słoneczna
 • energia geotermalna
 • zrównoważona generacja energii elektrycznej i ciepła
 • pompy ciepła
 • niskotemperaturowe sieci ciepłownicze
 • efektywność energetyczna
 • systemy zarządzania energią
 • magazyny energii
 • aspekty środowiskowe
 • prawo ochrony środowiska