Administracja publiczna a bezpieczeństwo migrującej społeczności lokalnej pogranicza polsko-rosyjskiego

Autor

  • Dariusz Jurczak Olsztyńska Wyższa Szkoła, Olsztyn, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.196

Słowa kluczowe:

administracja publiczna, bezpieczeństwo, migracja, społeczność lokalna, pogranicze polsko-rosyjskie

Abstrakt

Materiał przedstawia administrację publiczną w kontekście bezpieczeństwa migrującej społeczności lokalnej pogranicza polsko-rosyjskiego. Autor pokazuje administrację publiczną w badaniach socjologicznych, bezpieczeństwo społeczne społeczności lokalnej, które związane jest z migracją. Kluczowym wydaje się dla prezentowanego artykułu zarys projektu badawczego, w którym wiodącą rolę odgrywają przedstawiciele administracji publicznej kształtujący poczucie bezpieczeństwa mieszkańców badanego regionu.

Bibliografia

Administracja publiczna, J. Boć (red.), Kolonia Limited, 2004.

Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, W. Fehler (red.), Warszawa 2010.

Chojnacki W., Bezpieczeństwo a nauka, (w:) B. Wiśniewski (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno 2011.

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2017.

Jurczak D., Nielegalna migracja na cudzoziemców na pograniczu polsko-niemieckim 1919–2000 (Studium socjologiczne), Olsztyn 2009.

Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa 2005.

Kamiński A.Z., Administracja publiczna we współczesnym państwie, (w:) J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

Migracja. Uchodźstwo. Wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, D. Lalak (red.), Warszawa 2007.

Pope J., Confronting Corruption, The elements of a National Integrity System, Transparency International, 2000.

Rydlewski G., System administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, K. Frieske (tłum.), Warszawa 1999.

Starosta P., Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.

Świątkiewicz G., Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa 2002.

Świątkiewicz G., Profilaktyka w społecznościach lokalnych, (w:) G. Świątkiewicz (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym, wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Woźniak R.B., U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia, Szczecin 2009.

Współczesne polskie migracje, strategie — skutki społeczne — reakcja państwa, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa 2013.

Zieliński, J., Bezpieczeństwo społeczne i jego ustrojowe uwarunkowania, (w:) N. Frołowa, M. Kubiak, J. Zieliński (red.), Polska — Rosja. Dwa punkty widzenia na współczesny świat, Warszawa-Moskwa 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Jurczak, D. (2020). Administracja publiczna a bezpieczeństwo migrującej społeczności lokalnej pogranicza polsko-rosyjskiego. Nauka I Społeczeństwo. Przegląd Nauk społecznych, Technicznych, Medycznych I Pedagogicznych, 1(1), 7–16. https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.196

Numer

Dział

Artykuły