Fobia u dzieci w wieku szkolnym

Autor

  • Przemysław Ziółkowski Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.203

Słowa kluczowe:

fobia, fobia szkolna, lęk szkolny

Abstrakt

Niniejszy artykuł porządkuje wiedzę na temat fobii. Została w nim podjęta próba zdefiniowania pojęcia fobii, jej typów oraz przyczyn powstania. Głównym obszarem fobii opisanym w tekście jest problem fobii szkolnej, czyli klasycznego przykładu fobii sytuacyjnej, która polega na odczuwaniu przez dziecko lęku przed konkretnymi sytuacjami występującymi w środowisku szkolnym. Autor szczególnie skupił się na tym zagadnieniu, gdyż jest to przykład fobii, która w ostatnich latach odnotowuje znaczny przyrost. W artykule zdefiniowano pojęcie fobii szkolnej oraz opisano fobię ostrą i fobię chroniczną, a także przedstawiono objawy tego zaburzenia. Następnie opisano przyczyny fobii szkolnej zarówno związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym, jak i cechami indywidualnymi dziecka. W artkule zawarto również treści dotyczące pomocy i leczenia osób z zaburzeniami lękowymi.

Bibliografia

Bakuła, P., Wagary czy fobia szkolna. Pobrane z: http://brok.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2013/09/Wagary-czy-fobia-szkolna.pdf.

Bourne, E. (2011). Lęki i fobie. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi. Kraków: UJ.

Carson, R.C. (2003). Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie. Gdańsk: GWP.

Cywińska, M. (2017). Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym. Poznań: UAM.

Czajkowska, A. (2020). Fobia szkolna. Portal BabyBoom. Pobrane z: https://www.dziecirosna.pl/szkola/szkolne_problemy/fobia_szkolna.html.

Eisen, A.R., Engler, L.B. (2006). Szkoła bez lęku. Jak wygrać z lękiem separacyjnym u dziecka? Gliwice: Helion.

Elliot, J., Place, M. (1994). Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa: WSiP.

Heyne, D., Rollings, S. (2004). Niechęć do szkoły-Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Gdańsk: GWP.

Juan, S. (2007). Zagadki mózgu. Gdańsk: VM Group.

Klichowski, L. (1994). Lęk — strach — panika. Przyczyny i zapobieganie. Poznań: Printer.

Majerek, B. (red.). (2007). Zjawisko niechęci wobec szkoły. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Milerski, B., Śliwerski, B. (red.). (2000). Pedagogika. Leksykon. Warszawa: PWN.

Nitka-Siemieńska, A. (2014). Zaburzenia lękowe — charakterystyka i zasady leczenia. Forum medycyny rodzinnej, tom 8, nr 1, 37–43.

Obuchowska, I. (1993). Lęk, lęk szkolny (hasło w Encyklopedii pedagogicznej). Warszawa: Fundacja Innowacja.

Petlak, E. (2007). Klimat szkoły, klimat klasy. Warszawa: Żak.

Pilch, T., Lepalczyk, I. (red.). (2003). Pedagogika społeczna : Człowiek w zmieniającym się świecie (wyd. II). Warszawa: Żak.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Terapia i praktyka. Warszawa: Paradygmat.

Segiet, W. (2009). O związkach edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie. Poznań: UAM.

Shaw, M.A. (1999). Dziecięce lęki: o wychowaniu dziecka w świecie, który napawa je lękiem. Poznań: Moderski i S-ka.

Szpecht-Tomann, M. (2009). Gdy dziecko się boi. Warszawa: Pax.

Tillich, P. (1994). Męstwo bycia. Poznań: Vis-a-vis/Etiuda.

Witkowska, A., Jabłoński, S. (1999). Co to jest fobia szkolna? Edukacja i Dialog, nr 2.

Ziółkowski, P. (2017). Szkice z pedagogiki senioralnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe WSG.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Ziółkowski, P. (2020). Fobia u dzieci w wieku szkolnym. Nauka I Społeczeństwo. Przegląd Nauk społecznych, Technicznych, Medycznych I Pedagogicznych, 1(1), 65–80. https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.203

Numer

Dział

Artykuły