Kontakt

Redakcja "Nauka i Społeczeństwo"
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Główna osoba do kontaktu

Mirosław Borkowski

Wsparcie techniczne

Tomasz Mikołajczewski