Krótka historia o długich dziejach religii, czyli recenzja książki R. Hollowaya Krótka historia religii, Wydawnictwo Read me, Warszawa 2017,

Autor

  • Dominika Kazimiera Kuberska

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.25

Słowa kluczowe:

religia, kultura

Abstrakt

Książka ta jest zbiorem wybranych zagadnień i faktów z dziedziny religioznawstwa i pogranicza filozofii oraz socjologii religii. Dotyka ona wiele istotnych kwestii z punktu widzenia nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. W nadsyłanej recenzji krytycznie odniesiono się do wybranych postaw i myśli, opisanych w pracy R. Hollowaya. Zawarto także osobiste uwagi i spostrzeżenia autorki, związane z  przedstawionymi zagadnieniami.

Bibliografia

Holloway R., Krótka historia religii, Wydawnictwo Read me, Warszawa 2017.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Kuberska, D. K. (2018). Krótka historia o długich dziejach religii, czyli recenzja książki R. Hollowaya Krótka historia religii, Wydawnictwo Read me, Warszawa 2017,. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 153–158. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.25

Numer

Dział

Doktoranci. Studenci