Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst zapisano w formacie: (a) pliku MS Word® (w wersji maks. 2007, DOC lub DOCX); (b) pliku RTF (tzw. tekst
    sformatowany ".rtf") + pliki graficzne w oddzielnych plikach; (c) pliku OpenOffice. Wszystkie pliki z tekstem - otwarte, umożliwiające edycję
  • Zastosowano cytowania bibliograficzne wg standardu APA (nazwisko, rok), a nie w przypisach dolnych. Dotyczy to też spisu bibliografii. Tekst spełnia wymagania edytorskie
  • Załączono: (a) STRESZCZENIE: ok. 500-1000 znaków ze spacjami; nie stosować: przypisów, cytowań bibliograficznych, rysunków, ozdobników (wytłuszczeń itp.); (b) SŁOWA KLUCZOWE: maks. 256 znaków ze spacjami (nie powtarzać słów zawartych w tytule); (c) TŁUMACZENIE na język ANGIELSKI: tytułu, streszczenia i słów kluczowych

Wytyczne dla autorów

Wymagania edytorskie dostępne są w pliku PDF do pobrania tutaj.
Artykuły nieposiadające cytowań bibliograficznych oraz spisu bibliografii wg reguł APA (nazwisko, rok) nie będą przyjmowane.

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej Systemu OJS Czasopisma Naukowe GSW, zwanego dalej jako "strona internetowa" — prowadzonego przez Gdańską Szkołę Wyższą z siedzibą w Gdańską, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, wpisaną do Ewidencji uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pliki cookie

Strona internetowa, w celu prawidłowego działania, wykorzystuje niewielkie, tymczasowe pliki zapisywane na Państwa komputerze, tzw. pliki cookie.

Na stronie internetowej zainstalowany jest m.in. moduł statystyczny Google Analytics, którego zasada działania opiera się właśnie na plikach cookie. Stąd niektóre informacje są przekazywane na zewnątrz strony internetowej, do aplikacji Google Analytics — jako dane anonimowe (nawet dla osób logujących się). Przekazywane dane to m.in.: rodzaj wykorzystywanej przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, słowa kluczowe, których użyto wyszukując witrynę itp.

Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby nie zapisywała ona plików cookie. Informacja, w jaki sposób to uczynić w zależności od przeglądarki internetowej, dostępna jest pod linkiem:
http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.

Uwaga osoby logujące się!
Wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce może uniemożliwić zalogowanie się do strony internetowej.

Zbieranie danych

Wszystkie pozyskane dane osobowe, jak imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów oraz inne przekazywane przez użytkowników dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu, w jakim zostały zebrane.


Podstawa prawna: art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).