Mojość człowieczeńskości „drugiego oka”

Autor

  • Adam Jan Karpiński

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.18

Słowa kluczowe:

mojość, człowieczeńskość, filozof, mędrzec, wiedza, istota, oko mądrości, przejaw, rozumienie, sens, wartości, zmysły, intelekt, rozum, antropomorfizm

Abstrakt

W artykule przedstawiam treść idei: mojość człowieczeńskości. Na jej potrzebę wskazywał już Platon, mówiąc o wyrobieniu sobie tzw. drugiego oka mądrości. Ujęcie tej idei wymaga uporządkowania kategorii wiedzy. W prezentowanym tekście wskazuję na miejsce wiedzy zmysłowej, tworzącej przejawy poznawanej rzeczy, będącej podstawą wiedzy intelektualnej, w której poprzez nazwę staramy się wskazać, myśleć w rzeczy o wiedzy istotowej. Wiedza rozumowa jest syntezą dotąd tworzonej przez ludzkość kultury z propozycją określenia tego, co jest nowe, kainotyczne, ale nie ideologiczne.

Bibliografia

De Condillac, E.B., Wojciechowska, W. (przeł.). (1958). Traktat o wrażeniach. Warszawa: PWN.

Diogenes Laertios. (1984). Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Warszawa: PWN.

Humboldt von, W. (1989). Organizacja instytucji naukowych. W: B. Andrzejewski (red.). Wilhelm von Humboldt. Warszawa: WP.

Karpiński, A. (2016). Sztuka bycia człowiekiem. Człowiek wzrastający w swojej człowieczeńskości. W: E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.). Festiwal Filozofii, t. 8, Filozofia i sztuka, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie.

Karpiński, A.J. (2015). Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza. Gdańsk: Wydawnictwo GSW.

Karpiński, A.J. Świat nazwany. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych. W druku.

Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Warszawa: Pallottinum.

La Bruyè, Tatarkiewicz, A. (przeł.). (1965). Charaktery. Warszawa.

Leśniak, K. (1968). Platon. Warszawa: WP.

Mazur, P.S. (2003). Intelekt. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4. Lublin.

Miłosz, C., Mojość. Pobrane z: https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/39960-czeslaw-milosz-mojosc.html.

Morin, E., Kern, A.B. (1998). Ziemia — ojczyzna. Warszawa: PIW.

Nowicki, A., (1991). Ateistyczna perspektywa nieśmiertelności. W: A. Nowicki (red.). Spotkania w rzeczach, Warszawa: PWN.

Opara, S. (1982). Światopogląd. W: Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa: WP.

Pańpuch, Z. (2003). Habitus. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4. Lublin.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (1990). Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, wyd. 3.

Rusecki ks., M. (red.). (1989). Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Lublin: TN KUL.

Schopenhauer, A., Garewicz, J. (przeł.). (1974). Aforyzmy. O mądrości życia. Warszawa: Czytelnik.

Wolniewicz, B. (2016). Filozofia i wartości. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Karpiński, A. J. (2018). Mojość człowieczeńskości „drugiego oka”. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 77–92. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.18

Numer

Dział

Nauki społeczne