Istota podatku dochodowego od osób fizycznych

Autor

  • Agnieszka Jackowska
  • Mariusz Fierek

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.17

Słowa kluczowe:

osoba fizyczna, podatek dochodowy

Abstrakt

Celem podjętych badań jest zaprezentowanie istoty podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie pojęcia, rodzajów i konstrukcji prawnej podatku oraz praw i obowiązków podatnika oraz zasad postępowania podatkowego. Przedstawiono również zeznania podatkowe oraz źródła i koszty uzyskania przychodów oraz zaprezentowano klasyfikację ulg i zwolnień podatkowych.

Bibliografia

Brzeziński, B., Olesińska, A. (2001). Prawo podatkowe. Część szczegółowa. Toruń: Dom Organizatora.

Glumińska-Pawlic, J. (2012). Ulgi i zwolnienia podatkowe. W: H. Dzwonkowski (red.). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.

Gomułowicz, A. (2006). Pojęcie podatku. W: A. Gomułowicz, J. Małecki. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (2010). Toruń: Literat.

Kosikowski, C. (2001). Finanse publiczne i prawo finansowe (wykłady akademickie). Warszawa: WSPiZ.

Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT. (2008). Warszawa: Min. Finansów.

Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2011 r. (2011). Warszawa: Min. Finansów.

Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2016 r. (2016). Warszawa: Min. Finansów.

Kulicki, J. (2005). Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Warszawa: Kancelaria Sejmu.

Lewandowski, Ł. (2009). Charakterystyka podatków majątkowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 9, 77–98.

Majchrzycka-Guzowska, A. (1997). Finanse w gospodarce rynkowej. Warszawa: WSiP.

Małecki, J. (2006). Państwowe podatki bezpośrednie. W: A. Gomułowicz, J. Małecki. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.

Mariański, A. (2001). Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym. Warszawa: LexisNexis.

Modzelewski, W. (red.). (2010). Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Warszawa: ISP.

Niesiobędzka, M. (2004). Podatki. W: T. Tyszka (red.). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

Niewiadomski, Z. (2002). Zasady ogólne. W: J. Drachal, E. Mzyk, Z. Niewiadomski. Prawo administracyjne. Część procesowa. Warszawa: LexisNexis.

Obrębski, T. (2006). System finansowy państwa. W: S. Marciniak (red.). Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Warszawa: PWN.

Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Podatki. Zbiór ujednoliconych przepisów. (2009). Warszawa: A.D. Drągowski.

Prawa i obowiązki podatnika. (2009). Warszawa: Min. Finansów.

Selera, P. (2010). Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Skwirowski, P. (2012). Twoje podatki. Warszawa: Agora.

Smoleń, P. (2012). Podatek dochodowy od osób fizycznych. W: H. Dzwonkowski (red.). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.

Sokołowski, J. (1994). Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe. Warszawa: PWN.

Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: PWN.

Szumlakowski, R. (2011). Zasady prawne postępowania podatkowego organu administracji podatkowych w relacjach z podatnikiem. W: P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.). Podatnik versus organ podatkowy. Wrocław: UW.

Ziółkowska, W. (2005). Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Poznań: WSB.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-10

Jak cytować

Jackowska, A., & Fierek, M. (2018). Istota podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 18(1), 35–48. https://doi.org/10.24426/zngsw.v18i1.17

Numer

Dział

Ekonomia. Nauki o zarządzaniu