Muchowski, Tomasz, i Szymon Makyła. Analiza Wpływu Szyfrowania Na Operacje Odczytu I Zapisu. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 22 (grudzień 30, 2019): 135-148. Udostępniono styczeń 22, 2022. https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/ZNGSW/article/view/236.