Kazuś, Monika, i Mariusz Fierek. System Motywacji W Miejscu Zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 22 (grudzień 30, 2019): 183-196. Udostępniono sierpień 16, 2022. https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/ZNGSW/article/view/226.