Muchowski, T., i S. Makyła. Analiza Wpływu Szyfrowania Na Operacje Odczytu I Zapisu. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, T. 22, Dec. 2019, s. 135-48, doi:10.24426/zngsw.v22i0.236.