Lewandowski, Łukasz. Komunikacja W Negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, T. 22, Dec. 2019, s. 197-06, doi:10.24426/zngsw.v22i0.232.