Kazuś, M., i M. Fierek. System Motywacji W Miejscu Zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, T. 22, Dec. 2019, s. 183-96, doi:10.24426/zngsw.v22i0.226.