[1]
K. Rowińska i M. T. Fierek, „Reklama jako instrument promocji”, Zeszyty Naukowe GSW, t. 22, s. 207–220, grudz. 2019.