[1]
T. Muchowski i S. Makyła, Analiza wpływu szyfrowania na operacje odczytu i zapisu, ZNGSW, t. 22, s. 135-148, grudz. 2019.