[1]
Ɓukasz Lewandowski, Komunikacja w negocjacjach, ZNGSW, t. 22, s. 197-206, grudz. 2019.