Muchowski, T. i Makyła, S. (2019) Analiza wpływu szyfrowania na operacje odczytu i zapisu, Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, s. 135-148. doi: 10.24426/zngsw.v22i0.236.