Kazuś, M. i Fierek, M. (2019) System motywacji w miejscu zatrudnienia, Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, s. 183-196. doi: 10.24426/zngsw.v22i0.226.