Lewandowski, Łukasz. 2019. Komunikacja W Negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 22 (grudzień), 197-206. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.232.