Kazuś, Monika, i Mariusz Fierek. 2019. System Motywacji W Miejscu Zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej 22 (grudzień), 183-96. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.226.