KAZUŚ, M.; FIEREK, M. System motywacji w miejscu zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, v. 22, p. 183-196, 30 dez. 2019.