Muchowski, T., & Makyła, S. (2019). Analiza wpływu szyfrowania na operacje odczytu i zapisu. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 135-148. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.236