Lewandowski, Łukasz. (2019). Komunikacja w negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 197-206. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.232