Kazuś, M., & Fierek, M. (2019). System motywacji w miejscu zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 183-196. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.226