(1)
RowiƄska, K.; Fierek, M. T. Reklama Jako Instrument Promocji. Zeszyty Naukowe GSW 2019, 22, 207-220.