(1)
Muzyczka, K. Polityka Nuklearna ChiƄskiej Republiki Ludowej. Zeszyty Naukowe GSW 2019, 22, 221-234.