Zaginięcia osób małoletnich — aspekt prawny i socjologiczny zagadnienia na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Autor

  • Piotr Wojnicz Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.240

Słowa kluczowe:

poszukiwania opiekuńcze, zaginięcia osób, Policja

Abstrakt

Zaginięcia osób małoletnich są bardzo ważnym elementem życia społecznego. Jest to zjawisko wieloaspektowe. Działania podejmowane przez państwo mają na celu dobro małoletnich, zapobieganie ich demoralizacji i skuteczną resocjalizację. Procedury policyjne dotyczące poszukiwania zaginionych osób małoletnich są wyrazem zaangażowania organów państwowych w próbę rozwiązania tego problemu.

Bibliografia

Błażejewski, Z. (1979). Środowiskowe uwarunkowania ucieczek dzieci z domu. Warszawa-Poznań.

Kudrelek, S. (2015). Kryminologiczne aspekty ucieczek nieletnich z domu. W: M. Fierek, J.J. Mrozek (red.), Meandry nauk społecznych. Gdańsk.

Lipkowska, O. (1987). Resocjalizacja. Warszawa.

Migała, P. (2005). Przyczyny ucieczek nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Nauczyciel i Szkoła, nr 3–4.

Mościcka, L. (1970). Przestępczość nieletnich, podłoże, geneza, motywy. Wrocław-Warszawa-Kraków.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 35 poz. 228).

Wojnicz, P. (2015). Zaginięcia osób — charakterystyka zjawiska na przykładzie działań wybranej jednostki Policji. W: M. Fierek, J.J. Mrozek (red.), Meandry nauk społecznych. Gdańsk.

Wojnicz, P. (2018). Zmiana regulacji prawnych dotyczących poszukiwań osób zaginionych. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, nr 3(20).

Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 77).

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/zaklady-poprawcze-schroniska-dla-nieletnich/, dostęp 29.12.2018 r.

https://www.ore.edu.pl/2017/10/system-kierowania-mlodziezowe-osrodki-wychowawcze/, dostęp 29.12.2018 r.

https://www.ore.edu.pl/2017/10/system-kierowania-mlodziezowe-osrodki-socjoterapii/, dostęp 29.12.2018 r.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Wojnicz, P. (2019). Zaginięcia osób małoletnich — aspekt prawny i socjologiczny zagadnienia na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 49–60. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.240

Numer

Dział

Filozofia. Pedagogika. Nauki socjologiczne