Reklama jako instrument promocji

Autor

  • Katarzyna Rowińska Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, Gdańska Szkoła Wyższa
  • Mariusz Tadeusz Fierek Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, Gdańska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.239

Słowa kluczowe:

promocja, reklama

Abstrakt

Celem podjętych badań jest zaprezentowanie reklamy jako instrumentu promocji. Dla realizacji celu badań koniecznym było pokazanie definicji i celów reklamy oraz jej rodzajów. Przedstawiono również funkcje komunikatu reklamowego oraz zaprezentowano wpływ reklamy na podświadomość człowieka.

Bibliografia

Bluszcz, M. (2008). Symbolika stosowana w reklamach na przykładzie telewizyjnych reklam wyrobów czekoladowych. E-bookowo.

Budzyński, W. (1999). Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Warszawa: Poltext.

Bullock, A. (2008). Reklama podprogowa. Jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy. Gliwice: Helion.

Grzegorczyk, A. (2010). Reklama. Warszawa: PWE.

Jones, J.P. (red.). (2004). Jak działa reklama. Gdańsk: GWP.

Kossowski, P. (1999). Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa: Żak.

Kozłowska, A. (2011). Reklama. Techniki perswazyjne. Warszawa: SGH.

Kwarciak, B. (1997). Co trzeba wiedzieć o reklamie. Kraków: PSB.

Lewiński, P.H. (1999). Retoryka reklamy. Wrocław: UW.

Lux, J., Michalska, A. (1997). Reklama. Podręcznik dla szkół handlowych średnich i policealnych. Warszawa: Adam.

Łodziana-Grabowska, J. (1996), Efektywność reklamy. Warszawa: PWE.

Murdoch, A. (2004). Kreatywność w reklamie. Warszawa: PWN.

Nowacki, R. (2006). Reklama. Podręcznik. Warszawa: Difin.

Pietraszewski, M. (1995). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw dla spec. finanse i rachunkowość. Część 2. Poznań: eMPi².

Sutherland, M., Sylvester, A.K. (2003). Reklama a umysł konsumenta. Co działa, co nie działa, i dlaczego. Warszawa: PWN.

Sztucki, T. (1995). Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa: Placet.

Werner, U. (1992). Reklama. Podstawowa wiedza o reklamie. Warszawa: Thaurus.

White, R. (1993). Reklama. Co to jest i jak się ją robi. Warszawa: Business Press.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Rowińska, K., & Fierek, M. T. (2019). Reklama jako instrument promocji. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 207–220. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.239

Numer

Dział

Nauki o zarządzaniu i jakości. Ekonomia i finanse