Alkoholowy zespół płodowy (FAS) jako wyzwanie naszych czasów

Autor

  • Bazyli Panasiuk Gdańska Szkoła Wyższa
  • Katarzyna Panasiuk Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Anna Aleksandra Panasiuk Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.238

Słowa kluczowe:

embrion, płód, alkoholowe uszkodzenie płodu, spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, zaburzenia rozwoju człowieka, diagnoza FAS, terapia i profilaktyka FAS

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę alkoholowego zespołu płodowego (FAS). Wyjaśniono pojęcie i określono charakterystyczne cechy FAS. Opracowano diagnozę FAS i współistniejących zaburzeń rozwoju człowieka. Podjęto też próbę skonstruowania programu terapii i profilaktyki FAS.

Bibliografia

Abrahams, P. (2010). Encyklopedia zdrowia małego dziecka. Warszawa: Świat Książki.

Banach, M. (red.). (2011). Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Baker, B.L., Brightman, A.J. (2008). Kroki ku samodzielności. Nauczanie codziennych umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gdańsk: GWP.

Baranowska, A.S. (2018). Płodowy zespół alkoholowy (FAS) jako zagrożenie dla rozwoju dziecka. Pobrane z: www.ojs.uke.edu.pl/index.php/johs/article/download/3431/pdf.

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2006). Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie (vol. 1, vol. 2). Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Czabała, J.C. (2002). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Doroszewska, J. (1989). Pedagogika specjalna (tom I, tom II). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum.

Feldman, R.S. (2008). Zrozumieć psychologię. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Habrat, B. (1996). Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. Warszawa: Wydawnictwo Springer.

Haslam, M.T. (1996). Psychiatria. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Hryniewicz, D. (2007). Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Jadczak-Szumiło, T. (2008). Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? Świat Problemów, nr 12.

Jedynak, S., Kojkoł, J. (red.). (2009). Encyklopedia filozofii wychowania. Bydgoszcz: Wyd. Branta.

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

Klecka, M., Janas-Kozik, M. (2009). Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Warszawa: Wyd. Edukacyjne Parpamedia.

Klecka, M. (2004). Fetal Alcohol Syndrome — Alkoholowy Zespół Płodowy. Poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Dziecko Krzywdzone, nr 8.

Kratochvil, S. (2003). Podstawy psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Liszcz, K. (2011). Dziecko z FAS w domu i w szkole. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.

Mellibruda, J. (2001). Alkohol i życie codzienne. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Melka-Roszczyk, M. (2013). Na skutek picia. Psychologia w szkole, nr 1.

Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek — wiele teorii. Gdańsk: GWP.

Namysłowska, I. (red.). (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Okulicz-Kozaryn, K., Borkowska, M. (2015). Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych. Pobrane z: http://repezytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3060.

Panasiuk-Chodnicka, A.A., Panasiuk, B. (2013). Paradygmat patologii życia rodzinnego i strategii radzenia sobie z nią (dyskurs na temat bezpieczeństwa zdrowotnego współczesnej rodziny). W: M. Borkowski, A. Wesołowska (red.), Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka. Wybrane problemy. Gdańsk: Wyd. Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Panasiuk, B. (1998, 1999). Podstawy psychologii. Gdynia: Wyd. Akademii Marynarki Wojennej.

Pawłowska-Jaroń, H. (2010). Płodowy Zespół Alkoholowy — zagadnienia mowy i percepcji. Szkoła Specjalna, nr 2.

Pąchalska, M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Pisula, E. (2000). Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Plomin, R., De Fries, J.C., Mc Clearn, G.E., Mc Guffin, P., (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Popularna Encyklopedia Collins. (2007). Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska.

Pospiszyl, I. (2009). Patologie społeczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Pużyński, S. (2002). Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.

Rachman, S. (2005). Zaburzenia lekowe. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: GWP.

Rathus, S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.

Reber, A.S., Reber, E.S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Robinson, B.E., Rhoden, J.L. (2003). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa: Wyd. Edukacyjne Parpamedia.

Rymaszewska, J. (red.). (2011). Psychiatria — co nowego? Wrocław: Wydawnictwo Cornelis.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Sęk, H. (red.). (2007). Psychologia kliniczna (tom 1, tom 2). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Simon, F.B. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: GWP.

Smrokowska-Reichmann, A. (2004). Alkoholowy zespół płodowy — upośledzenie, którego można było uniknąć. Wspólne tematy, nr 6, 7–8.

Sobolewska-Mellibruda, Z. (2011). Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików. Strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Strelau, I. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom III). Gdańsk: GWP.

Szewczuk, W. (red.). (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Szymoniak, B., Jankowska-Wika, A. (2014). Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego na podstawie przypadku oraz piśmiennictwa. Dental Forum, nr 2.

Urban, B., Stanik, J.M. (red.). (2008). Resocjalizacja. Terapia i praktyka pedagogiczna (tom 1, tom 2). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widera-Wysoczańska, A. (2018). Pijany dom, czyli co dzieje się z dzieckiem alkoholika. W: P. Żak (red.), Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O Dorosłych Dzieciach Alkoholików. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.

Woititz, J.G. (2000). Dzieci Alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.

Wolańczyk, T., Komender, I. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.

Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wyd. Edukacyjne Parpamedia.

Woronowicz, B.T. (1998). Alkoholizm jest chorobą. Warszawa: Wyd. Parpamedia.

Woydyłło, E. (2004). Wyzdrowieć z uzależnienia. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Woydyłło, E. (1999). Zgoda na siebie. Psycholog o uzależnieniach. Warszawa: Świat Książki.

Woynarowska, B. (red.). (2007). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Zielińska, M. (2012). Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z problemami. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Ziemski, S. (1973). Problem dobrej diagnozy. Warszawa: PWN.

Zimbardo, P.G. (2009). Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Zimbardo, P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Ziołkowska, J. (2016). Samobójstwo. Analiza narracji osób po próbach samobójczych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Żak, P. (red.). (2018). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O Dorosłych Dzieciach Alkoholików. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Panasiuk, B., Panasiuk, K., & Panasiuk, A. A. (2019). Alkoholowy zespół płodowy (FAS) jako wyzwanie naszych czasów. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 33–48. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.238

Numer

Dział

Filozofia. Pedagogika. Nauki socjologiczne