Polityka nuklearna Chińskiej Republiki Ludowej

Autor

  • Karolina Muzyczka Kolegium Jagiellońskie — Toruńska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.237

Słowa kluczowe:

modernizacja sił zbrojnych, potencjał jądrowy, siły jądrowe

Abstrakt

Chiny poczyniły w ostatnich latach duży postęp w kwestii rozwoju strategicznych sił nuklearnych i środków niezbędnych do ich przenoszenia. Jest to rezultat głębokiej modernizacji chińskiej armii. Unowocześnienie opiera się przede wszystkim na przejściu z ilościowego modelu ery mechanicznej do jakościowego modelu ery informatycznej. W związku z tymi zmianami rozwijają się także chińskie siły nuklearne, co służy przede wszystkim zapewnieniu realnej możliwości tzw. drugiego uderzenia.

Bibliografia

Behrendt, P. (2009). Modernizacja chińskiej armii — czy armia chińska jest armią na miarę światowego mocarstwa? Pobrane z: http://www.polska-azja.pl/modernizacja-chinskiej-armii-czy-armia-chinska-jest-armia-na-miare-swiatowego-mocasrtwa/.

Chiny rozpoczynają budowę nuklearnego parku przemysłowego. (2010). Pobrane z: http://www.wiadomo.wybuchowy.info/linkChiny_rozpoczynają/bu_dowę_nuklearne_o_parku_przemysłowego.

Ciaston, R. (2008). Pobrane z: http://www.Stosunkimiedzynarodowe.info/artykul/521/Marynarka/wojenna_ChRL.

Cliff, R. (2007). China Could Use “Antiaccess” Strategies to Counter U.S. Military Superiority. Pobrane z: https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB213.html.

Fenby, J. (2009). Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi. Kraków: Znak.

Jaskólski, P. (2009). Rozprzestrzenianie broni atomowej, jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego. Gdańsk: Instytut Europejskiej Myśli Strategicznej.

Kefir, J. (2013). Chiny się zbroją ich arsenał nuklearny bardzo szybko rośnie. Pobrane z: https://kefir2010.wordpress.com.

Kopciński, E.J. (2009). Zrównoważony Rozwój, czyli poszukiwanie prawidłowości. Pobrane z: http://www.biopal-eugenblogspot/com/zrwnowaony-rozwj-czyli-poszukiwanie.html.

Kopciński, E.J. (2011). Ekspansja gospodarcza, a militaryzacja ChRL. Pobrane z: https://www.salon24.pl/u/biopal/270941,ekspansja-gospodarcza-a-militaryzacja-chrl.

Kotfis, A. (2010). Chiński smok lubi atom, Rozwój energetyki nuklearnej w ChRL. Pobrane z: http://www.mojeopinie.pl/chiny.

Stojek, J. (2011). Chińska polityka nuklearna — sztuka wprowadzania w błąd? Pobrane z: http://www.psz.pl/117-polityka/chinska-polityka-nuklearna-sztuka-wprowadzania-w-blad.

Tobolewski, F. (2011). Broń atomowa w Państwie Środka. Pobrane z: http://www.psz.pl/tekst.../Filip-Topolewski-Brom-atomowa-w-Panstwie-Srodka.

Walczak, S. (1997). Największy wróg Pekinu. Rzeczpospolita, 172 (25 lipca 1997).

Walotek-Scheidegger, L. (2009). Atomowe okręty podwodne Chin. Pobrane z: http://www.4mare.com.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Muzyczka, K. (2019). Polityka nuklearna Chińskiej Republiki Ludowej. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 221–234. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.237

Numer

Dział

Nauki o zarządzaniu i jakości. Ekonomia i finanse