Komunikacja w negocjacjach

Autor

  • Łukasz Lewandowski Wydział Nauk Inżynierskich, Gdańska Szkoła Wyższa

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.232

Słowa kluczowe:

komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

Abstrakt

W artykule przedstawiono pojęcia komunikacji i negocjacji. Przeanalizowano komunikację werbalną przez podział komunikatów werbalnych ze względu na funkcje, takie jak: informacje, ewaluacje, metakomunikaty. Uwzględniono również najważniejsze podczas negocjacji techniki: parafrazę, umiejętność zadawania pytań i doprecyzowanie. Scharakteryzowano komunikację niewerbalną przez opisanie stref przestrzeni człowieka oraz rodzaje niewerbalnych aktów komunikacyjnych. Ukazano również główne style negocjacji. W tym zakresie omówiono styl miękki, styl twardy i styl rzeczowy.

Bibliografia

Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2018). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Bergiel-Matusiewicz, K. (2007). Negocjacje i mediacje. Warszawa: PWE.

Brdulak, H., Brdulak, J. (2000). Negocjacje Handlowe. Warszawa: PWE.

Budzyńska-Daca, A., Modrzejewska, E. (2018). Retoryka negocjacji. Scenariusze. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Fisher, R., Ury, W. (1990). Dochodząc do TAK. Negocjacje bez poddawania się. Warszawa: PWE.

Kumaniecki, K. (1975). Słownik łacińsko-polski. Warszawa: PWN.

Lewicki, R.J., Barry, B., Saunders, D.M. (2011). Zasady negocjacji. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Nęcki, Z. (1991). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Pałgan, R. (2012). Natura negocjacji handlowych. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Lewandowski, Łukasz. (2019). Komunikacja w negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 197–206. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.232

Numer

Dział

Nauki o zarządzaniu i jakości. Ekonomia i finanse