Relacje polsko-białoruskie. Aspekty społeczno-gospodarcze i badawczo-naukowe

  • Adam Jan Karpiński Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa
Słowa kluczowe: azymuty polityki zagranicznej USA, burżuazyjnienie przywódców proletariackich, rozpad ZSRR, Białoruś we współpracy z Polską, dobro wspólne zastępuje dobrem elit

Abstrakt

W artykule przedstawiam podejmowane przedsięwzięcia w Polsce i na Białorusi mające na celu tworzenie nowej rzeczywistości ekonomicznej po rozpadzie ZSRR oraz przeżywania w Polsce transformacji ustrojowej. Bogaty rejestr zadań znajdujemy m.in. w programie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku zorganizowanego w dniach 27–28 września 2017 roku. Opisywana jest tam przyszłość branży rolno-spożywczej w Polsce Wschodniej i Białorusi; wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski i Białorusi; rozwój branży. Omawiane są rolno-spożywcze specjalizacje regionu Polski Wschodniej i Białorusi. Twierdzi się, że silne przetwórstwo stymuluje rozwój rolnictwa. Wskazuje się na potrzebę innowacji w strategiach Polski, Polski Wschodniej i Białorusi. Jedna i druga strona zadaje sobie pytanie: Czy dogonimy świat? W odpowiedzi znajdują się takie hasła, jak: przedsiębiorczość, współpraca gospodarcza, otoczenie biznesu.

Bibliografia

Dec, J. (red.). (2011). Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla europy i świata (cz. 3, Kontekst międzynarodowy). Kraków.

Feuerbach, L. (1959). O istocie chrześcijaństwa. Warszawa: PWN.

Feuerbach, L. (1961). Wykłady o istocie religii. Warszawa: PWN.

Jach, A. (red.). (2011). Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla europy i świata (cz. 1, Federacja rosyjska). Kraków.

Kant, E. (1957). Krytyka czystego rozumu (przeł. wstęp, przyp. R. Ingarden, t. 1). Warszawa: PWN.

Karpiński, A.J. (2013). Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego (wyd. 2 uzup.). Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Karpiński, A.J. (2017). Świat nazwany. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych. Gdańsk: Wydawnictwo GSW. Pobrane z: www.adamkarpinski.pl.

Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Pallottinum.

Kowalik, T. (2009). WWW. Polska transformacja. Pl. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Kowalik, T. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Leśniak, K. (1968). Platon. Warszawa: WP.

Marks, K. (1968). Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej (t. 1, Proces wytwarzania kapitału). W: K. Marks, F. Engels, Dzieła (t. 23). Warszawa: KiW.

Smoleń, M., Lubina, M. (red.). (2011). Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla europy i świata (cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw). Kraków.

Zubelewicz, J. (1990). Pojęcie wartości perfekcyjnej w aksjologii formalnej Henryka Elzenberga. Etyka, tom 25, 87–101. Pobrane z: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/download/744/698.

Opublikowane
2019-12-30
Jak cytować
Karpiński, A. (2019). Relacje polsko-białoruskie. Aspekty społeczno-gospodarcze i badawczo-naukowe. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 9-20. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.224
Dział
Filozofia. Pedagogika. Nauki socjologiczne