Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu cywilnym w usunięciu skutków nieujawnienia wpisu wieczystoksięgowego ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Autor

  • Daniel Jakimiec

DOI:

https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.221

Słowa kluczowe:

postępowanie restrukturyzacyjne, księgi wieczyste, wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia, wadliwość czynności prawnych, środki zaskarżenia

Abstrakt

Wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego posiada znaczenie dla prawidłowego podejmowania czynności materialnoprawnych, jak i procesowych. Stanowi to konsekwencję tego, że rozporządzenie prawem do nieruchomości może nastąpić także w postępowaniu sądowym w szczególności cywilnym. Prawidłowe prowadzenie tego postępowania nie pozostaje bez znaczenia dla postępowania restrukturyzacyjnego. Wadliwe rozstrzygniecie co do istoty sprawy w postępowaniu sądowym może powodować nierzadko uszczuplenie aktywów majątku dłużnika dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli. Konsekwencją tego jest konieczność podejmowania czynności prawnych mających na celu usunięcie takiego stanu rzeczy. Wadliwość takiego orzeczenia wiąże się z potrzebą korzystania ze środków zaskarżenia i wszczynania postępowań odwoławczych zmierzających do restytuowania wartości majątku dłużnika przez odzyskanie składników, które poprzez dotknięte nią czynności prawne zostały z niego wyprowadzone. Wadliwe orzeczenia nie pozostają bez znaczenia dla sprawnego i efektywnego prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Mianowicie oddziałują na ocenę perspektywy co do sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz na podejmowanie związanych z tym czynności prawnych i faktycznych.

Bibliografia

Adamus, R. (2015). Prawo restrukturyzacyjne. Warszawa.

Arkuszewska, A. (2011). Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym. Warszawa.

Broniewicz, W. (2006). Postępowanie cywilne w zarysie. Warszawa.

Chrapoński, D. (2016). W: A. Torbus, A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa

Ereciński, T. (red.). (2016). System prawa procesowego cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Warszawa.

Gudowski, J. (2013). W: T. Ereciński (red.), System prawa procesowego cywilnego. Środki zaskarżenia. Warszawa.

Hrycaj, A. (2017). W: A. Hrycaj, P. Filipiak (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa.

Hrycaj, A. (2016). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Warszawa.

Jodłowski, J. (2009). W: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz (red.), Postępowanie cywilne. Warszawa.

Piasecki, K. (1998). W: Podstawy kasacyjne według kodeksu postępowania cywilnego w świetle prawnoporównawczym, Księga ku czci W. Broniewicza. Łódź.

Piasecki, K. (2014). W: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom II. Warszawa.

Rudkowska-Ząbczyk, E. (2011). W: E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne. Warszawa.

Wengerek, E. (1968). Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego za rok 1967. Nowe Prawo, 4.

Zieliński, A. (red.). (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa.

I CSK 264/11 z dnia 15 lutego 2012 r., Lex Omega nr 1215251.

II CZ 16/07 z dnia 28 marca 2007 r., Legalis.

III CZP 22/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., BSN 2008, nr 8.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Jakimiec, D. (2019). Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu cywilnym w usunięciu skutków nieujawnienia wpisu wieczystoksięgowego ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 63–74. https://doi.org/10.24426/zngsw.v22i0.221

Numer

Dział

Nauki prawne. Historia