Narinyan, A. A. i Vorotilina, T. (2020) „Объективная оценка знаний студентов как показатель качества образования”, Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych, 1(1), s. 81–84. doi: 10.24426/nis.v1i1.204.