[1]
Zhukova, V. i in. 2020. Анализ расчета затрат по организации производства животноводческой продукции и ее реализации. Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych. 1, 1 (grudz. 2020), 91–96. DOI:https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.206.