Opieka farmaceutyczna elementem bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.209

Słowa kluczowe:

opieka farmaceutyczna, farmaceuta, produkt farmaceutyczny, bezpieczeństwo zdrowotne człowieka, pacjent, apteka

Abstrakt

Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka jest zagadnieniem wieloaspektowym, które aby spełnić swoje podstawowe założenia, jakim jest ochrona życia i zdrowia człowieka, musi uwzględniać wiele różnorodnych czynników oddziaływających na jego życie i zdrowie. W trosce o zachowanie tego najważniejszego dla każdego człowieka dobra należy zwracać uwagę m.in. na zagadnienia związane z tzw. zdrowym trybem życia, produkcją czy dystrybucją produktów leczniczych, ale powinno także uwzględniać się np. proces dyspensowania leków czy zagadnienia dotyczące edukacji, w tym zjawisko informacji i reklamy produktów farmaceutycznych. Ważne miejsce w tym procesie zajmują farmaceuci, a jednym z możliwych przejawów troski o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów powinna być opieka farmaceutyczna.

Bibliografia

Hepler C.D., Strand L.M., Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care, „American Journal of Hospital Pharmacy” 1990, nr 47, s. 533–543.

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej z dnia 22 lipca 1946 r. (Dz.U z 1948 r. Nr 61, poz. 477).

Łazowski J., Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Warszawa 2005.

Wiesner A., Jak wygląda opieka farmaceutyczna w innych krajach europejskich?, Portal opieka.farm, https://opieka.farm/aktualnosci/jak-wyglada-opieka-farmaceutyczna-w-innych-krajach-europejskich, dostęp: 17.07.2020 r.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Borkowski, M. (2020). Opieka farmaceutyczna elementem bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka. Nauka I Społeczeństwo. Przegląd Nauk społecznych, Technicznych, Medycznych I Pedagogicznych, 1(1), 113–122. https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.209

Numer

Dział

Artykuły