Prawne i ekonomiczne uwarunkowania unijnego rynku turystycznego

Autor

  • Danuta Łapacz Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.197

Słowa kluczowe:

ekonomia turystyki, ekonomiczny wpływ turystyki, polityka turystyczna, regulacja turystyki

Abstrakt

Analizując dane Eurostatu, rynek turystyczny w Unii Europejskiej charakteryzuje się dynamicznym, a zarazem stałym rozwojem, niemniej jego walory prawno-ekonomiczne są niewyczerpująco diagnozowane. Celem niniejszego opracowania jest zilustrowanie prawnych i ekonomicznych aspektów kształtujących przedstawiony rynek na terenie Unii Europejskiej oraz istniejących tam uwarunkowań dla wzrostu wskaźników ekonomicznych i prawnych uregulowań. W pracy zastosowano metodę analizy wtórnych danych statystycznych oraz analizy dokumentów. Według publikacji Światowej Organizacji Turystyki ONZ, Unia Europejska jest ważnym celem wyjazdów turystycznych, a pięć jej państw członkowskich znalazło się w dziesiątce krajów świata najchętniej odwiedzanych przez turystów w 2015 roku. Turystyka może przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego, a także do rozwoju obszarów wiejskich, peryferyjnych lub słabiej rozwiniętych. Z tego względu rośnie zapotrzebowanie na wiarygodne i zharmonizowane statystyki w tej dziedzinie, jak również w szerszym kontekście polityki regionalnej i polityki zrównoważonego rozwoju.

Bibliografia

Dziedzic, E., Skalska, T. (2012). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

GUS. (2016). Akty prawne związane ze statystyką w dziedzinie turystyki. Warszawa: GUS.

GUS. (2019a). Turystyka w 2018 roku. Warszawa: GUS.

GUS. (2019b). Turystyka w Unii Europejskiej. Warszawa: GUS.

Komisja Europejska. (2010). Europa — najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie — nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego. Bruksela: Komisja Europejska.

Kozak, N.W. (2009). Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Scholar.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. (2009). Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki.

POT. (2011). Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020. Warszawa: POT.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-01

Jak cytować

Łapacz, D. (2020). Prawne i ekonomiczne uwarunkowania unijnego rynku turystycznego. Nauka I Społeczeństwo. Przegląd Nauk społecznych, Technicznych, Medycznych I Pedagogicznych, 1(1), 17–26. https://doi.org/10.24426/nis.v1i1.197

Numer

Dział

Artykuły