Miecznikowski, Stanisław. The EU’s Greenhouse Gas Emission Challenges. Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy 2 (październik 8, 2019): 145-154. Udostępniono grudzień 9, 2019. https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/Eco-Energetics/article/view/126.