Aranowski, Robert, Bartosz Dębski, i Iwona Cichowska-Kopczyńska. The Influence of Intensity Mixing on the Digestion Process. Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy 2 (czerwiec 26, 2019): 9-14. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/Eco-Energetics/article/view/103.