Ecological policy of Ukraine

  • Olga Wasiuta
  • Aleksander Wasiuta
Słowa kluczowe: ecological development strategy, ecological management, sustainable development

Abstrakt

The aim of this article was to analyze the ecological policy of Ukraine and its impact on Ukrainian public policy and society. The paper presents a sketch of a problem of formulating policy and strategy on the country level. Several issues are taken into consideration: essence and meaning of ecological policy from the point of view of values understood as a stream of resources and lost opportunities, strategy types of strategies of ecological functioning of the country and its meaning for present and future development.

Bibliografia

Brown, M.P. (2000). Posibnyk z analizu derżawnoji polityki. Kyiv: Оsnowy.

Constitution of Ukraine (Osnownoj Zakon). (1996). Kyiv.

Demokratija czerez uczastije. (1999). Sbornik dokumentow i statej, poswiasczionnych dostupu k informacii, uczastiju obszczestwiennosti w processie priniatija reszenij i dostupu k prawosudiju po woprosam, kasajusczichsia okrużajusczej sredy. Kisziniow: Centralnaja typografija.

Girusow, E.W., Bobylew, S.N., Nowoselew, A.L. (1998). Ekologija i ekonomika prirodopolzowanija. Мoskwa: JUNITI.

Gosudarstwiennoje uprawlenije ochranoj okrużajusczej sredy wsojuznoj respublike. (1990). Kyiv: Naukowa dumka.

Kisielow, M.M., Kanak, F.M. (2000). Nacionalne buttia sered ekologicznych realij. Kyiv: Tandem.

Lebiedinskij, J.P., et al. (1987). Uprawlinnia pryrodokorystuwanniam. Kyiv: Urożaj.

Ochrana okrużajusczej sredy, Modeli uprawlenia czistotoj prirodnoj sredy. (1977). Мoskwa: Ekonomika.

Pull, L.A. (1999). Analiz derżawnoji polityki. Kyiv: Osnowy.

Rymarenka, J. (ed.). (1997). Osnowy etnoderżawoznawstwa. Кyiv: Lybidź.

Sax, J. (1994). Rynocznaja ekonomika i Rossija. Мoskwa.

Stegnij, O. (2000). Ryzyk-refleksija ekologicznoji problematyky. Antropocentryzm i witalizm: suczasnyj syntez. Łućk: Nastyrja.

Wasiuta, A. (2012). Instrumenty ekonomiczne w polityce ekologiczno-energetycznej państw Unii Europejskiej. Społeczeństwo i Polityka, 3(32).

Wasiuta, A. (2014). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Wasiuta, A. (2015). Ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w kontekście zarządzania środowiskowego. In: Współdziałanie systemu zarządzania i inżynierii produkcji. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo GSW.

Wasiuta, O.A., Wasiuta, S.I., Filipczuk, G.G. (1998). Ekologia i polityka. (Vol. 1). Zelena Bukowyna: Czerniwci.

Wasiuta, S.I. (2000). Radianśkij ekocyd w Ukrajini. Ternopil: Аston.

Васюта, О.А. (2001). Проблеми екологічної політики України в контексті глобального розвитку. Тернопіль: Гал-Друк.

Васюта, О.А. (2003). Екологічна політика України на зламі тисячоліть. Київ: КМУ.

Васюта, О.А., Васюта, С.І., Філіпчук, Г.Г. (2004). Екологічна політика: національні та глобальні реалії. (У 4 т.). Зелена Буковина: Чернівці.

Глуха, В.В. (2016). Актуальні проблеми та перспективи державної екологічної політики України. Pressing problems of public administration, 1(49).

Марушевський, Г.Б. (2015). Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції. Visnyk NAPA, 1.

Скалецького, Ю.М., Потапенка, В.Г. (eds.). (2011). Від практики реалізації природоохоронних заходів до екологічної політики в Україні: шляхи і проблеми. (Аналітична доповідь). Київ: Національний Інститут стратегічних досліджень.

Opublikowane
2018-10-21
Jak cytować
Wasiuta, O., & Wasiuta, A. (2018). Ecological policy of Ukraine. Eco-Energetics: Technologies, Environment, Law and Economy, 1, 97-108. https://doi.org/10.24426/eco-energetics.v1i0.36
Dział
Articles